29 Mayıs 2012 Salı

UŞAQ VƏ YENİYETMƏLƏRİN İNKİŞAFININ SOSİAL-PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏRİ - 2-ci Nəşri

Hüseyn Xəlilov
Səhifə sayı:  236
Format:  17x24sm
Nəşr ili:  2012
ISBN: 978-9952-468-04-5
Faylın həcmi: 2.7 MB

  Download PDF


Kitab uşaqlıq və yeniyetməlik dövrünün sosial‐psixoloji problemləriniaraşdıran vəsaitdir. Burada uşaqlıq və yeniyetməlik dövrü müxtəlif inkişafmərhələlərinə bölünüb, hər mərhələ üçün konkret problemlər göstərilmişdir.
Vəsaitdə “İnkişaf dövrlərinə baxış”, “Uşaq təlimi”, “Xarakter və xasiyyət”,“Əxlaq tərbiyəsi”, “Uşaqlıq dövrü davranış problemləri”, “Uşaq vəyeniyetmələrdə davranış pozuntuları”, “Yeniyetməlik dövrünə baxış” kimibir çox əhəmiyyətli mövzular ətraflı şəkildə öz əksini tapmış, bu mövzularkonkret nümunələrlə, sadə şəkildə izah edilmişdir.
Əxlaq tərbiyəsi və uşaq təliminə ayrılmış hissələrdə düzgün şəxsiyyətyetişdirmək üçün dəyərli məsləhətlər verilir.
Kitab nümunələr, illüstrasiyalar, şəkillər və cədvəllərlə zəngindir. Hərfəslin sonunda verilən sual və tapşırıqlar oxucunun öyrəndiklərini möhkəmləndirməyə imkan verir. Ayrıca bir fəsil isə testlər üçün ayrılıb.
Psixologiyanın müasir nailiyyətlərindən istifadə olunaraq toplanmış vətərtib edilmiş vəsait ailə‐uşaq tərbiyəsində ən mühüm fərdlər olan valideynlər,metodistlər, ali və orta ixtisas məktəb müəllimləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Usaq Psixologiyasi II Nesr